Kategorija:

Za roditelje, vrtiće & škole

PONUDA STRUČNIH USAVRŠAVANJA

ZA DJEČJE VRTIĆE, ŠKOLE I ORGANIZACIJE ZA SKRB I ODGOJ DJECE
I SEMINARA ZA RODITELJE

Način održavanja i plaćanja:

 • Dolje navedene teme mogu se održati u živo ili online odnosno putem interneta.
 • Ovisno o potrebama i financijskim mogućnostima, može se modificirati ponudu odnosno ponuditi osnovno predavanje ili radionica.
 • Načini plaćanja: izdavanje našeg računa, uplata donacije/povlaštena cijena, ugovor o autorskom djelu između Vaše ustanove i edukatorice.
 • Dio radionica i predavanja namijenjen je i za roditelje i za stručnjake, a dio samo za stručnjake. Podvučeni naslovi sunamijenjeni i za roditelje i za stručnjake.

TEME EDUKACIJA

1) Disciplina koju dijete voli jer ne boli

četvrtak, 28. siječnja 2021. u 18 sati

Seminar se bavi važnom i izazovnom temom granica te kako ih postaviti i održavati da čuvaju dijete i Vas i da su poticajne za dijete.Uvježbavamo Ja poruke prilagođene za razgovor s djetetom te učimo koje su to nijanse koje čine razliku.

Što je potrebno da bismo uspjeli naučiti djecu granicama, poštivanju pravila, sebe i drugih, a da pri tome čuvamo samopoštovanje djeteta i ono najdragocjenije i u obiteljskom i profesionalnom okruženju – naš odnos.

Praktični seminar koji je namijenjen roditeljima, odgojiteljima, učiteljima, pedagozima, psiholozima, socijalnim pedagozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim radnicima, trenerima i drugim stručnjacima koji rade s djecom.

 • Cijena za sudjelovanje roditelja i pojedinačnih stručnjaka na otvorenoj radionici i predavanju (online ili uživo): 185,00kn po osobi (trajanje: 2 sata).
 • Cijena za održavanje radionice samo za djelatnike određene ustanove ( online ili u prostoru ustanove ovisno o epidemiološkoj situaciji) za max.20 osoba: 2.000,00 kn (2 sata trajanje). Termini prema dogovoru.

2) Kako poticati razvoj samopoštovanja i samopouzdanja kod djece

utorak, 9. veljače 2021. u 17:30 sati

Samopoštovanje je često ključ uspješnog i sretnog življenja. Na ovoj važnoj radionici/predavanju stječemo saznanja o pristupu kojim negativno utječemo na razvoj djeteta i saznanja o pristupu kojem potičemo razvoj samopoštovanja i samopouzdanja djeteta te posljedično i tzv.primjerenog ponašanja djece.

 • Cijena za sudjelovanje roditelja i pojedinačnih stručnjakana otvorenoj radionicii predavanju (online ili uživo): 180,00kn po osobi (trajanje: oko 2 sata).
 • Cijena za održavanje predavanja i radionice samo za djelatnike Vaše ustanove ( online ili u prostoru ustanove ovisno o epidemiološkoj situaciji) – do 40 osoba: 2.500,00 kn (oko 2 sata trajanje). Termini prema dogovoru.

3) Čaroban svijet emocija

srijeda, 17. veljače 2021. u 18 sati

Kako pomoći djetetu da upozna svoje emocije i uči njima upravljati; predavanje i radionica.

Na seminaru “Čaroban svijet emocija” uz bolje razumijevanje emocija te konkretne načine kako pomoći djeci da upoznaju svoje emocije i uče upravljati njima, vježbamo komunikacijske vještine relevantne upravo za temu emocija.

Polaznici uče izuzetno važnu tehniku za primjenu u emocionalno zahtjevnim situacijama s djecom, ali i tehniku za učinkovitu komunikaciju s odraslima u izazovnim situacijama. Navedeno je korisno za svakog čovjeka, a dodatno bitno ukoliko ste odgojitelj, učitelj ili drugi stručnjak u komunikaciji s djecom i odraslima.

Način razgovora u emocionalno izazovnoj situaciji koji ćemo uvježbavati relevantan je za sve vrste međuljudskih odnosa (roditelj-dijete, odgojitelj/učitelj – dijete, partnerski/bračni odnosi, prijateljski, poslovni i suradnički odnosi) i doprinosi učinkovitoj i ugodnoj komunikaciji.

 • Cijena za sudjelovanje roditelja i pojedinačnih stručnjakana otvorenoj radionici (online ili uživo): 185,00kn po osobi (trajanje: 2 sata).
 • Cijena za održavanje radionice samo za djelatnike određene ustanove ( online ili u prostoru ustanove ovisno o epidemiološkoj situaciji) za max.20 osoba:  1.950,00 kn (do 2 sata trajanje). Termini prema dogovoru.

4) Ti i ja – prijatelja smo dva – učimo o međusobnom uvažavanju kroz likovne igre

utorak, 16. ožujka 2021. u 17:15 sati

Naučit ćete par konkretnih vježbi što uključuje konkretnu i jednostavno primjenjivu likovnu tehniku koja potiče razumijevanje važnosti međusobnog uvažavanja, suradnje i poštivanja granica druge osobe – primjenuje se u parovima djece (u redovnom radu odgojne i razredne skupine; primjenjivo i kod kuće/u obitelji).

Ova radionica nam također daje alat za jačanje suradnje i poštivanja različitosti na razini cijele skupine djece:uz rad u parovima, naučiti ćete i konkretnu grupnulikovnu i art terapijsku tehniku koju možete odmah primjeniti na razini svoje odgojne skupine/razreda.Možete ju primjeniti i na razini svoje obitelji.

 • Cijena za sudjelovanje roditelja i pojedinačnih stručnjakana otvorenoj radionici (online ili uživo): 185,00kn po osobi (trajanje: 2 sata).
 • Cijena za održavanje radionice samo za djelatnike Vaše ustanove ( online ili u prostoru ustanove ovisno o epidemiološkoj situaciji) za max.20 osoba:  1.800,00 kn (do 2 sata trajanje). Termini prema dogovoru.

5) Smijeh je lijek

srijeda, 31. ožujka 2021. u 18.00 sati

Upoznajte nekoliko tehnika terapije smijehom i primijenite ih s djecom.

Ove tehnike pomažu u otpuštanju stresa i stvaranju atmosfere zajedništva i zabave u skupini i razredu, a dio su kreativnog izražavanja svojstvenog djeci jer uključuju kretanje, dramatizaciju i smijeh.

 • Cijena za sudjelovanje roditelja i pojedinačnih stručnjakana otvorenoj radionici (online ili uživo): 150,00kn po osobi (trajanje: 1-2 sata).
 • Cijena za održavanje radionice samo za djelatnike Vaše ustanove ( online ili u prostoru ustanove ovisno o epidemiološkoj situaciji) za max.20 osoba:  1.500,00 kn (1 sat trajanje). Termini prema dogovoru.

6) Održivi razvoj

termini ovisno o upitima

Predavanje i radionica za kvalitetniju provedbu odgoja za održivi razvoj:

promišljanja, razmjena iskustava i predavanje što obuhvaća održivi razvoj te učenje igre za djecu koja pokazuje srž održivog razvoja.

 • Cijena za održavanje radionice samo za djelatnike Vaše ustanove ( online ili u prostoru ustanove ovisno o epidemiološkoj situaciji) za max.20 osoba:  1.750,00 kn (do 2 sata trajanje). Termini prema dogovoru.
 • Cijena za sudjelovanje pojedinačnih djelatnika na otvorenoj radionici (online ili uživo): 185,00kn po osobi (trajanje: 2 sata).

7) Likovne i art terapijske tehnike u radu s djecom koje potiču socio-emocionalno učenje

srijeda, 21. travnja 2021. u 15 sat (vjerojatno će doći do pomjeranja radionice na 17:30 sati)

Likovnost je mnogoj djeci prirodan medij izražavanja, a time i lakšeg učenja izazovnih sadržaja. Stoga se na ovoj radionici usvajaju likovne tehnike odmah primjenjive u odgojnoj i razrednoj skupini koje potiču razvijanje socijalnih, životnih vještina kod djece poput suradnje, komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba, prepoznavanja i izražavanja emocija na adekvatan način.

 • Cijena za održavanje radionice samo za djelatnike Vaše ustanove ( online ili u prostoru ustanove ovisno o epidemiološkoj situaciji) za max.20 osoba:  2.000,00 kn (do 2 sata trajanje). Termini prema dogovoru.
 • Cijena za sudjelovanje pojedinačnih djelatnika na otvorenoj radionici (online ili uživo): 300,00kn po osobi (trajanje: oko 2 sata).

8) EDUKACIJAa za buduće voditelje iz integrativnog ekspresivnog pristupa LJUBAV U POKRETU

(objedinjuje primarno tehnike ART terapije, plesa i pokreta, psihodrame i terapije smijehom) – skraćeni naziv LJUP:

1. modul: svibanj 2020. (termin se dostavlja zainteresiranima)

LJUP metoda:

 • potiče razvoj potencijala (socio-emocionalnih, intelektualnih i motoričkih) djece, mladih i odraslih
 • učinkovit je preventivni program/PPLJUP (nezavisni vanjski evaluatori visoko ocjenjuju rezultate, a djeca i roditelji vole program PPLJUP)
 • od početka svoje primjene u našim ustanovama, 2014.g., program PPLJUP ima podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nakon edukacije program možete provoditi u svojoj ustanovi i/ili ga povoditi u vašem gradu/mjestu kao radionice za djecu.
 • INFORMACIJE o cijeni, modulima, sadržaju edukacije i edukatorima te prijavnica na: http://centarsreca.hr/edukacija-strucnjaka/

9) Razvojno poticajne igre za jasličare

utorak, 12. listopada 2021. u 17:30 sati

Senzorne bočice, čudesne loptice, iznenađenja i veselja…sve je to put do dječje radosti, ali i senzorne integracije važne za razvoj svakog djeteta te lakšeg i ljepšeg dana u jasličkoj skupini

> kako bi osigurali buduću primjenjivost na ovoj radionici naučenih igara, koristimo većinom  materijale koji ne zahtjevaju velika ulaganja, a neki su i besplatni!

Predavanje i radionica predviđeni su za roditelje i za odgojitelje s manje radnog iskustva.

 • Cijena za sudjelovanje roditelja i pojedinačnih stručnjakana otvorenoj radionici (online ili uživo): 150,00kn po osobi (trajanje: 2 sata).
 • Cijena za održavanje radionice samo za djelatnike Vaše ustanove (online ili u prostoru ustanove ovisno o epidemiološkoj situaciji) za max.20 osoba: 2.000,00 kn (2 sata trajanje). Termini prema dogovoru.

10) Pokret, ples i glazba – poticanje socio-emocionalnog učenja djece

četvrtak. 4. studeni 2021. u 17:15 sati

Praktični seminar koji je namijenjen odgojiteljima, učiteljima, pedagozima, psiholozima, socijalnim pedagozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim radnicima, trenerima i drugim stručnjacima koji rade s djecom.

Vježbe su primjenjive i u radu s odraslima te ovise o cilju rada.

Provodi se kroz predavanje i praktične vježbe za primjenu u Vašem radu.

Na radionici se:

 • koriste tehnike pokreta proizašle iz znanstveno i stručno utemeljene prakse i terapijskih pristupa plesom i pokretom namijenjenih svoj djeci te glazbenih programa koji potiču kreativno izražavanje
 • upoznaje se tehnika disanja i aktiviranja dijafragme
 • uče tehnike pokreta, glasa, memorije i improvizacije
 • podržava se dječji interes za pokret i glazbu i potiče kreativno izražavanje
 • potiče se razvoj koordinacije i kontrola pokreta
 • usvajaju konkretne tehnike za podučavanje djece o emocijama, razvoj komunikacijskih vještina, suradnje, jačanje samopoštovanja kroz pokret.
 • Cijena za održavanje radionice samo za djelatnike Vaše ustanove ( online ili u prostoru ustanove ovisno o epidemiološkoj situaciji) za max.20 osoba:  2.000,00 kn (2 sata trajanje). Termini prema dogovoru.
 • Cijena za sudjelovanje pojedinačnih djelatnika na otvorenoj radionici (online ili uživo): 300,00kn po osobi (trajanje: oko 2 sata).

11) Kreativne antistresne radionice

termini prema dogovoru (online i/ili uživo)

Briga o sebi preduvjet je dobrog rada s djecom. Radionice za usvajanje i vježbanje tehnika za otpuštanje stresa i opuštanje(trajanje 1 radionice: oko 1 sat):

1 radionica: 150,00 kn po djelatniku; 1.500,00kn za do 20 djelatnika.

Ciklus od 3 radioniceza Vašu ustanovu: 3.500,00 kn (učestalost odvijanja prema dogovoru: 1x svaka dva tjedna, 1x tjedno ili 1x mjesečno).

Kontinuirane radionice: učestalost odvijanja prema dogovoru: 1x svaka dva tjedna, 1x tjedno ili 1x mjesečno u terminu koji se dogovora s ustanovom. Cijena u dogovoru s ustanovom, ovisno o trajanju i vrsti angažmana.

12) Teme na prijedlog ustanova i organizacija

sukladno potrebama ustanova, tvrtki i organizacija formiramo sadržaje, trajanje i cijenu.

PONUDA SUKLADNO POTREBAMA VAŠE USTANOVE:

Ovisno o potrebama i mogućnostima Vaše ustanove, može se dogovoriti individualan model trajanja predavanja/radionice za gore navedene teme, te sukladno tome formirati cijenu.

Neovisno o gore navedenim temama, pozivamo Vas da nam se obratite s temama stručnog usavršavanja za koje ste Vi zainteresirani te ćemo sukladno našem timu stručnjaka formirati ponudu za Vas u skladu s vašim prioritetima.

Sharing is caring

Možda će vas zanimati: