Rana intervencija u djetinjstvu

bebe razvoj

Rođenje djeteta očekujemo s lijepim i pozitivnim emocijama. Ali što ako ne ide sve onako kako smo zamislili? Postoji mogućnost komplikacija već u trudnoći, kod samoga porođaja ili neposredno nakon. Tada se rađaju djeca koju nazivamo neurorizična djeca ili djeca s neurorizikom. Svako deseto novorođenče je imalo neku od komplikacija, koja može biti blaža ili […]