Ultrazvučna dijagnostika u ginekologiji i porodništvu

ultrazvuk u trudnoći

Uz klinički pregled (anamneza, inspekcija i palpacija organa) koji je uvijek osnova svake dijagnoze u kliničkoj medicini, ultrazvuk je dodatna pretraga koja njeno postavljanje bitno olakšava. UZV je jedina slikovna metoda koja omogućuje ponovljeni pregled djeteta tijekom trudnoće. UZV je subjektivna metoda pa kvaliteta nalaza jako ovisi o poznavanju kliničkog nalaza, motiviranosti pregledavatelja, kvaliteti UZV uređaja, pravilnom […]