logo mamino sunce

Priprema za vrtić

priprema za vrtić

Polazak u vrtić predstavlja veliku promjenu u životu djeteta i čitave obitelji, novo poglavlje u kojem se dijete možda prvi put odvaja na dulje vrijeme od roditelja, susreće s brojnim novim ljudima, novim prostorom, situacijama… Polazak u vrtić istovremeno je velika promjena i za cijelu obitelj, koja može izazvati i radost i strah. Roditelj može […]

Samo za tate!

Armin Brott, tada budući tata, duhovito je zapazio i zapisao: “Ne tako davno, u vrijeme dok je ova, sada reproduktivna generacija, po prvi put gledala svijetlo dana, očevi nisu bili ni prisutni ni poželjni u rađaonicama. Sada, ako budući tatica ne skače od sreće jer će biti prisutan pri porođaju i nije na vrijeme obavio […]