Prirodni porođaj

Prirodni porođaj

Porod bez medicinskih intervencija i primjene lijekova i danas je moguć, kao i prije mnogo godina kada pojam ”medicina” nije ni postojao. Za način donošenja ploda na svijet bez zahvata liječnika i primalje te bez upotrebe ikakvih lijekova koristi se termin ”prirodni porod”. Prirodni porođaj Porod nije jedan akt već čitav slijed zbivanja s kojima […]