I riječi mogu boljeti

i riječi mogu boljeti

Riječi koje povrjeđuju? Riječi koje pomažu djeci? Vidimo li zaista svoju djecu? KOLIKO SU VAŽNI OSJEĆAJI DJETETA I ŠTO ZNAČI ZDRAV EMOCIONALNI RAZVOJ DJETETA? Općenito, normalan emocionalni razvoj djeteta znači razvoj emocionalne sposobnosti da voli druge, stvara bliske odnose, ima dobru sliku o sebi i da se dobro slaže s drugima u svakodnevnom životu. To […]