Zaostajanje u govoru …

zaostajanje u govoru

Moje dijete zaostaje u govoru……zašto? Vaše dijete ne govori! Sluh je u redu, nema genetske podloge, trudnoća majke protekla je uredno kao i porođaj, ali dijete ne govori. Razlog možda postoji u drugim čimbenicima, sociološkim koji utječu na verbalnu komunikaciju kod djece. Tako možemo govoriti o četiri osnovna etiološka faktora verbalne patologije, a to su: […]