Razvoj djeteta do prvog rođendana

razvoj djeteta do prvog rođendana

Da bi od malog postalo veliko potreban je rast. Da bi od nespretnog postalo vješto potreban je razvoj. Razvoj je dinamičan, stalno promjenjiv proces stjecanja vještina i znanja. Rođenjem djeteta počinje njegov intenzivan rast i razvoj. Iako je on individualan prate ga karakteristične promjene vezane uz određene periode na raznim razvojnim područjima- od motoričkog i […]